Search
× Search
Language
Menu
  1. Κεντρική Σελίδα
  2. Γνωρίστε τη Λευκάδα
  3. Lefkada Guide App
  4. Lefkada Guide News
  5. Επικοινωνία

Privacy Statement

ήλωση Προστασίας Απορρήτου

Ο Lefkada Guide έχει δεσμευτεί για την προστασία του απορρήτου σας και την ανάπτυξη τεχνολογίας που θα σας παρέχει την ισχυρότερη και ασφαλέστερη διαδικτυακή εμπειρία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου ισχύει για τον Ιστότοπο του Lefkada Guide και διέπει τη συλλογή και χρήση δεδομένων. Με τη χρήση του ιστότοπου του Lefkada Guide αποδέχεστε τις πρακτικές σε σχέση με τα δεδομένα που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

Συλλογή των Προσωπικών σας Στοιχείων

Ο Lefkada Guide συλλέγει στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης, όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομα, τη διεύθυνση οικίας ή εργασίας ή τον αριθμό τηλεφώνου σας. Ο Lefkada Guide συλλέγει επίσης ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι μοναδικά για εσάς, όπως τον ταχυδρομικό κώδικά σας, την ηλικία, το φύλο, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τα αγαπημένα σας.

Ο Lefkada Guide συλλέγει επίσης αυτόματα πληροφορίες σχετικά με το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή σας. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τη διεύθυνση IP σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τα Domain names (ονόματα τομέα), τους χρόνους προσπέλασης και τις διευθύνσεις στις οποίες σας έχει παραπέμψει ο Ιστότοπος. Ο Lefkada Guide χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για τη λειτουργία της υπηρεσίας, τη διατήρηση της ποιότητας της υπηρεσίας, καθώς και για την παροχή γενικών στατιστικών στοιχείων σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου του Lefkada Guide.

Λάβετε υπόψη ότι εάν αποκαλύπτετε απευθείας στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μέσω των δημόσιων πινάκων μηνυμάτων του Lefkada Guide, τα εν λόγω στοιχεία ενδέχεται να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται από τρίτους. Σημείωση: Ο Lefkada Guide δεν διαβάζει τα ιδιωτικά διαδικτυακά μηνύματά σας.

Ο Lefkada Guide σάς ενθαρρύνει να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας απορρήτου των Ιστότοπων με τους οποίους επιλέγετε να συνδεθείτε από τον Οδηγό για τη Λευκάδα προκειμένου να είστε σε θέση να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω Ιστότοποι συλλέγουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται τα στοιχεία σας. Ο Lefkada Guide δεν φέρει ευθύνη για τις δηλώσεις προστασίας απορρήτου ή άλλο περιεχόμενο Ιστότοπων εκτός του Ιστότοπου και της οικογένειας Ιστότοπων του Lefkada Guide.

Χρήση των Προσωπικών σας Στοιχείων

Ο Lefkada Guide συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία σας για τη λειτουργία του Ιστότοπου του Lefkada Guide και την παράδοση των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει. Ο Lefkada Guide χρησιμοποιεί επίσης τα στοιχεία για την προσωπική σας ταυτοποίηση προκειμένου να σας ενημερώνει για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται από τον Lefkada Guide και τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες. Ο Lefkada Guide δύναται επίσης να επικοινωνεί μαζί σας μέσω ερευνών προκειμένου να μαθαίνει τη γνώμη σας σε σχέση με τις τρέχουσες υπηρεσίες ή με εν δυνάμει νέες υπηρεσίες που ενδέχεται να προσφέρει.

Ο Lefkada Guide δεν πωλεί, ενοικιάζει ή μισθώνει τους καταλόγους των πελατών του σε τρίτα μέρη. Ο Lefkada Guide δύναται, από καιρού εις καιρόν, να επικοινωνεί μαζί σας εκ μέρους εξωτερικών συνεργατών σχετικά με συγκεκριμένες προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μοναδικά στοιχεία για την προσωπική σας ταυτοποίηση (e-mail, όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου) δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Επιπλέον, ο Lefkada Guide δύναται να ανταλλάσσει δεδομένα με έμπιστους συνεργάτες προκειμένου να διενεργεί στατιστικές αναλύσεις, να σας αποστέλλει e-mail ή ταχυδρομικές επιστολές, να παρέχει υποστήριξη στους πελάτες του ή να κανονίζει τις παραδόσεις. Απαγορεύεται η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από όλα τα εν λόγω τρίτα μέρη για σκοπούς πέραν της παροχής των αναφερόμενων υπηρεσιών στον Lefkada Guide, ενώ όλα τα τρίτα μέρη υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των δεδομένων σας.

Ο Lefkada Guide δεν χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες που αφορούν τη φυλή, τη θρησκεία ή τις πολιτικές πεποιθήσεις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ο Lefkada Guide παρακολουθεί τους Ιστότοπους και τις σελίδες που επισκέπτονται οι πελάτες μας εντός του Lefkada Guide, προκειμένου να προσδιορίζει ποιες υπηρεσίες του Lefkada Guide είναι οι πιο δημοφιλείς. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την παράδοση προσαρμοσμένου και διαφημιστικού υλικού εντός του Lefkada Guide σε πελάτες των οποίων η συμπεριφορά υποδηλώνει ότι ενδιαφέρονται για έναν συγκεκριμένο τομέα.

Οι Ιστότοποι του Lefkada Guide θα αποκαλύψουν τα προσωπικά σας στοιχεία, χωρίς ειδοποίηση, μόνο εάν αυτό απαιτείται εκ του νόμου ή εάν αποδεικνύεται καλόπιστα ότι μια τέτοια ενέργεια είναι αναγκαία: (α) για τη συμμόρφωση με τα διατάγματα του νόμου ή με ειδοποίηση νομικής διαδικασίας που επιδίδεται στον Lefkada Guide ή τον ιστότοπο, (β) για την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του Lefkada Guide, και (γ) προκειμένου να ενεργήσουν, κάτω από επείγουσες περιστάσεις, κατά τρόπο που θα προστατεύει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών του Lefkada Guide ή του κοινού.

Χρήση Cookies

Ο Ιστότοπος του Lefkada Guide χρησιμοποιεί «cookies» προκειμένου να σας βοηθά να εξατομικεύετε τη διαδικτυακή εμπειρία σας. Το cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό δίσκο σας από έναν διακομιστή Ιστοσελίδων (Web page server). Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies εκχωρούνται αποκλειστικά σε εσάς και μπορούν να διαβαστούν μόνο από έναν διακομιστή (server) Web στο domain (τομέα) που εξέδωσε το cookie σε εσάς.

Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς των cookies είναι να σας διευκολύνουν προκειμένου να εξοικονομείτε χρόνο. Ο σκοπός ενός cookie είναι να ενημερώνει τον διακομιστή (server) Web ότι έχετε επιστρέψει σε μια συγκεκριμένη σελίδα. Για παράδειγμα, εάν εξατομικεύσετε τις σελίδες του Lefkada Guide ή εγγραφείτε στον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες του Lefkada Guide, το cookie βοηθά τον Lefkada Guide να θυμάται τα στοιχεία σας σε επόμενες επισκέψεις. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία καταγραφής των προσωπικών σας στοιχείων, όπως τις διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής κ.ο.κ. Όταν επιστρέφετε στον ίδιο Ιστότοπο του Lefkada Guide, είναι δυνατή η ανάκτηση των στοιχείων που παρείχατε προηγουμένως, προκειμένου να χρησιμοποιείτε εύκολα τα χαρακτηριστικά του Lefkada Guideπου προσαρμόσατε.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (Web browsers) αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης (Web browser) που χρησιμοποιείτε ώστε να απορρίπτει τα cookies, εάν το προτιμάτε. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, μπορεί να μην είστε σε θέση να βιώσετε πλήρως τα διαδραστικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ή των Ιστότοπων του Lefkada Guide που επισκέπτεστε.

Ασφάλεια των Προσωπικών σας Στοιχείων

Ο Lefkada Guide προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Ο Lefkada Guide προστατεύει τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που παρέχετε σε διακομιστές (Web browsers), σε ένα ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή αποκάλυψης. Όταν διαβιβάζονται προσωπικά στοιχεία (όπως αριθμός πιστωτικής κάρτας) σε άλλους Ιστότοπους, αυτά προστατεύονται μέσω της χρήσης κρυπτογράφησης, όπως είναι το πρωτόκολλο Secure Socket Layer (SSL).

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Ο Lefkada Guide θα ενημερώνει κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου σύμφωνα με τα σχόλια της εταιρείας και των πελατών. Ο Lefkada Guide σάς ενθαρρύνει να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερώνεστε σχετικά με τον τρόπο προστασίας των στοιχείων σας από πλευράς του Lefkada Guide.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ο Lefkada Guide ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων σε σχέση με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου. Εάν θεωρείτε ότι ο Lefkada Guide έχει αποκλίνει από την παρούσα Δήλωση, επικοινωνήστε στη διεύθυνση info@lefkadaguide.gr. Θα καταβάλουμε κάθε εμπορικά δικαιολογημένη εύλογη προσπάθεια για τον άμεσο προσδιορισμό και την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος.

 

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2013 Lefkada Guide